« Edelliselle sivulle

Aivotärähdyksen arviointitesti - lisätty 05.09.2011 18:49

Aivotärähdyksen arviointitesti
Päähän kohdistuvat toistuvat iskut ovat yksi dementian tunnettuja riskitekijöitä. Ääriesimerkki päähän kohdistuvien iskujen vaikutuksesta on ”dementia pugilistica”, nyrkkeilijän dementia, urheilulajissa, jossa päähän kohdistuviin iskuihin nimenomaisesti pyritään. Tahattomia päävammoja voi syntyä muissakin lajeissa, etenkin kun vanhan ajan talvet ovat taas ainakin hetkellisesti palanneet. Lievemmät aivovammat on totunnaisesti kuitattu aivotärähdys-diagnoosilla, ja hoitona on ollut mahdollisimman pikainen palaaminen normaalielämään. Muun muassa tarkentuneiden kuvantamismenetelmien myötä on kontaktilajien piirissä viime vuosina kuitenkin valpastuttu toistuvien, lievienkin pääkolhujen mahdollisista jälkiseurauksista ja etsitty selkeää sekä ennen kaikkea helppokäyttöistä testiä. Yksi ehdokas on King-Devickin (K-D) testi, jonka voi tehdä parissa minuutissa lähes missä tahansa. Siinä mitataan kolmelta testikortilta esiin pompahtavien numerosarjojen ääneen lukemiseen käytettävä aika. Testillä voidaan siis kartoittaa keskittymiskykyä, silmänliikkeiden hallintaa ja kielellistä funktiota.
Testin osuvuutta kartoitettiin kontaktilajien harrastajilla vertailemalla niitä, jotka ottelun aikana joko saivat tai eivät saaneet iskua päähänsä (Galetta KM ym. Neurology 2011; 76:1456). K-D-testi tehtiin ennen ja jälkeen ottelun, ja tulosta verrattiin myös perusteellisemman aivovammaa mittaavan MACE-testin (Military Acute Concussion Evaluation) tulokseen.
K-D-testissä mitattu aika piteni erittäin merkitsevästi päävamman saaneilla, ja myös eron ”effect size” oli suuri. Päävamman saaneille oli tunnusomaista testituloksen pidentyminen vähintään viidellä sekunnilla ennen ja jälkeen ottelun.
Tässä tutkimustilanteessa K-D- testi osoittautui käteväksi ja luotettavaksi, ja se korreloi hyvin MACE- testituloksen kanssa.
Tulokset ovat hyvin lupaavia mutta kaipaavat tietysti vielä varmistusta myös muista urheilulajeista. Epäselvää on myös, missä vaiheessa perustaso voidaan määrittää (ennen kauden alkua?). Tässä tutkimuksessa se määritettiin juuri ennen ottelua, mikä tietysti asettaa omat rajoituksensa testin laajamittaiselle käytölle. ■ TS


Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(
Tunnus:Salasana:

Ostosgalleria mainos

Ilmoitustila